Senest revideret 29. marts 2018


PUM's dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
PUM er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Ronny Buelund
Adresse: Jerichausgade 12, 4. tv
Telefonnr.: 86128922
Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: https://pum.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
    1) Brugeroplysninger:
    • Almindelige personoplysninger:
        ◦ Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, indmeldelsesdato, e-mailadresse.
 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

  • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formålene:

Formål med behandling af brugeroplysninger:

  • Interesseorganisationens brugerhåndtering, herunder formidling af information af nyt omkring psykiatri uden medicin.
  • Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Udbredelse om kendskab til nyeste forskning omkring psykiatri uden medicin
  • Kommunikation mellem brugere der er interesserede i psykiatri uden medicin

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives evt. til andre brugere på siden. Dette afgør du selv på din profil hvor du kan indstille profil privatheden. Som standard er den sat til Privat og din profil vises deraf ikke til andre brugere.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har følgende opbevaringsperioder:

  • Brugere: Under din profil på hjemmesiden kan du til enhver tid slette din profil. Dine data vil dog være gemt i op til 30 dage efter profilsletning pga. databackup.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
    • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
    • Retten til indsigt i egne personoplysninger
    • Retten til berigtigelse
    • Retten til sletning
    • Retten til begrænsning af behandling
    • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
    • Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.