En rapport fra det engelske psykolog forband med en forståelsesmodel af psykoser og skizofreni.